Kontroll dhe Diagnoztikim

Te ne do të gjeni profesionalizmin e lartë, përkushtimin e shoqëruar me aparaturat e fundit për të mundësuar kontrollin dhe diagnoztikimin e problemit tuaj.

Analiza

Holter tensioni i dixhitalizuar

Aparaturë 24 orëshe për monitorimin e tensionit arterial. Nëpërmjet kësaj aparature sigurohet matja kronike e tensionit arterial sipas programimit që realizohet nga ana jonë me intervale të percaktuara ne varësi të eksplorimit që kërkohet.
Kjo aparature siguron grafikun dixhital të gjithë matjeve të marra si dhe analizën statistikore të shprehur në përqindje të vlerave normale dhe jonormale gjatë gjithë 24 orëshit si edhe gjatë orëve të ditës dhe natës.
Ky egzaminim është shumë i dobishëm në rastin e tensionit të bluzave
të bardha apo tensionit të induktuar nga prania e ekipit mjeksor, tensionit të fshehte, tensionit me stad të papërcaktuar, tensionit të shfaqur në paciente me
moshë të re, hipertonisë rezistente si dhe hipertonisë nokturne (të natës).

Elektrokardiogramë e dixhitalizuar

(Regjistrues 24 orësh i ritmit të zemrës).
Aparaturë e dixhitalizuar me 12 kanale e cila siguron regjistrimin
24 orësh të ritmit te zemrës si dhe skanimin e gjithë materialit të mbledhur duke krijuar mundësine e një filtrimi
të qartë te gjithë problemeve të kostatuara nga holteri.
Rekomandohet në ndjesinë e palpitacioneve, në vlersimin
e episodeve intermitente te aritmive, në vlerësimin e
gjendjeve sinkopale apo të fiktit me origjine kardiake,në
vlerësimin e çrregullimeve të përçimit, në vlerësimin e
pauzave në zemër, në vlerësimin e efikasitetit të mjekimit me
antiaritmike etj.

Eko kardiake 3-D

Eko kardiake 3-D e teknologjisë Philips e cila është e pajisur me arsenalin, patentë të këtij gjigandi lider në imazherinë kardiake.
Të gjitha opsionet e një eko-kardiake moderne janë përmbledhur në këtë aparaturë e cila në duart e ekspertëve tanë të ekokardiografisë merr një vlerë të pazëvëndësueshme duke e bërë egzaminimin ekokardiografik një egzaminim për të cilin ne jemi vërtet krenarë për nivelin e lartë të saktësisë dhe nivelin e lartë të impementimit të metodave të reja të
imazherise kardiake.
Nëpërmjet kësaj aparature mund të vlerësohen me një saktësi të pakrahasueshme strukturat anatomike si:

• Kavitetet apo dhomat e zemrës.
• Valvulat.
• Muret e zemrës,
• Endokardi dhe perikardi.

Mund të realizohen prerje 3-D të segmenteve të ndyshme të zemrës të cilët mund të rikonfigurohen në planin hapsinor duke i dhënë përgjigje shumë dyshimeve që mund të lindnin me një aparature të zakonshme.

Provë ushtrimore me tapet apo biçiklete

Klinika kardiologjike Austriake i disponon të dy format
e provës ushtrimore si formën me tapet ashtu edhe ate me
biçiklete duke ja lënë në dorë zgjedhjes së pacientit në varësi të
vështirësisë individuale.
Të dy format e provës ushtrimore janë me teknologjinë
wireless duke krijuar më shumë pavarësi të pacientit nga
aparatura si dhe duke marrë sa me pak artefakte të cilat
janë vendimtare në marrjen e një egzaminimi sa më thjesht
të deshifrueshëm si dhe duke shkuar kështu një hap më afër
diagnozës.

Holter Ritmi i Dixhitalizuar

(Regjistrues 24 orësh i ritmit te zemrës).

Aparaturë e dixhitalizuar me 12 kanale e cila siguron regjistrimin
24 orësh të ritmit të zemrës si edhe skanimin e gjithë materialit të mbledhur duke krijuar mundësinë e një filtrimi
të qartë të gjithë problemeve të kostatuara nga holteri. Rekomandohet në ndjesinë e palpitacioneve, në vlerësimin
e episodeve intermitente
të aritmive, në vlerësimin e gjëndjeve sinkopale apo të fiktit me origjine kardiake, në vlerësimin e çrregullimeve
të përçimit, në vlerësimin e pauzave në zemër, në vlerësimin e efikasitetit të mjekimit me antiaritmike etj.

Analiza të plota Laboratorike

Kujdesuni për shëndetin tuaj !
Vetem në klinikën tonë do të gjeni një laborator totalisht i automatizuar i
teknologjisë Norma-Line, teknologji tërësisht
Austriake.
Ju mund të kryeni një kontroll të plotë, për të njohur dhe parandaluar rreziqet që vijnë nga problemet kardiake.

Nevoja për kontroll të zemrës

Ju mund të dukeni dhe të ndiheni të shëndetshëm. Por ju nuk dini rrezikun për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës në 10 vitet e ardhshme apo problemet që mund të keni e që nuk kanë dhënë ende simptomat e para.
Testet e zemrës mund të jetë shumë të dobishme në gjetjen se çfarë lloj problemi keni në zemër dhe çfarë trajtimi ju nevojitet.

Kushte dhe problematika që trajtojmë në të cilat mund të ndodheni edhe pa e ditur.

 • Aritmi
 • Hipertension
 • Sëmundje Kardiake Hipertensive
 • Sëmundje Renale Hipertensive
 • Hipertension Pulmonar
 • Keqfunksionim Valvulash (Reumatike dhe Joreumatike)
 • Dridhje Atriale
 • HipoTension Sinkop
 • Vaskulare , Angina/CAD/IHD
 • Perikardiale/Miokardiale
 • KardioMiopati/Pamjaftueshmeri funksionale Zemre
 • Dhimbje krahërori
 • Frymëmarrje shkurtër, pamjaftueshme

Bëni një kontroll të plotë të shëndetit tuaj

Të Gjitha të drejtat të rezervuara. Krijuar nga www.webstore.al