Laborator totalisht i automatizuar i
teknologjisë Norma-Line, teknologji tërësisht
Austriake.

• Çdo analize e bilancit biokimik që punohet në laboratorin tonë kalohet në filtër të dyfishtë duke u punuar njëkohësisht me autoanalizator dhe me spektrofotometër.

• Reagentet janë të gjithë të kodifikuar nga prodhuesi i aparaturave në Austri me një marzh të papërfillshëm gabimi.

• Aparaturat e laboratorit kalibrohen në mënyrë periodike dhe testohen në mënyre të rregullt me serume kontrolli për të krijuar siguri absolute në vlerat e nxjerra prej tyre.

Analiza që kryhen në Klinikën Austriake

Lipidograma e fraksionuar:

 • Chol total
 • Trigliceride
 • HDl chol
 • LDl chol
 • Gjak kompet +ES
 • Urine kompet

Paketa e gjithë elektroliteve :

 • Na
 • K
 • Ca tot
 • Ca jonizuar
 • Cl
 • Mg
 • Fosfate

Këto janë vetëm një pjesë e analizave laboratorike që kryhen në Klinikën Austriake. Klinika Austriake dallohet edhe për kryerjen e një grupi tjetër analizash specifike. Për më shumë na kontaktoni.

Provat e heparit:

 • GPT
 • GOT
 • Bil tot
 • Bil direkte
 • Bil indirekte
 • ALP
 • LDH
 • Albumine
 • Proteine totale
 • Ferritinemi
 • Ac urik
 • CRP
 • INR
 • TSH
 • T4
 • CEA
 • AFP
 • CA 125
 • PSA
 • D-dimer
 • CK-MB
 • Troponina
 • Urea
 • Creatinia 400 lHbA1c
 • Amilazemia
 • Glicemia

Të Gjitha të drejtat të rezervuara. Krijuar nga www.webstore.al