EKZAMINIM

Gjithë kontrollet kardiake …

LABORATOR E DIAGNOSTIKIM

Analiza me aparaturat e fundit Austriake

BËNI NJË VIZITË

Na kontaktoni ose vizitoni për kontrollin tuaj.

Mbajmë zemrën tuaj të shëndetshme

Së bashku do të kujdesemi për shëndetin kardiak duke kryer çdo kontroll apo analizë dhe duke kryer trajtimin apo ndërhyrjen e duhur

Të gjitha shërbimet e fushës së kardiologjisë mund ti gjeni në një vend të vetëm. Në Klinikën Kardiologjike Austriake kemi investuar që të ofrojmë gamën e plotë të këtyre shërbimeve në mënyrë që të ndjekim shëndetin tuaj në vazhdimësi.

Stafi i specializuar në Kardiologji, i trajnuar sipas standarteve Austriake i cili merr pjesë aktive në konferenca kardiologjie brenda dhe jashtë vendit do të bëjë tja besoni shëndetitn e zemrës suaj klinikës sonë.

Aparaturat Austriake moderne dhe laboratori me larminë e analizave që ofron na mundëson të bëjmë të mundur diagnoztikimin e saktë dhe te hershëm të problemeve kardiake qe keni apo dhe ato më të fshehurat që nuk kanë filluar të shfaqen dukshëm.

“Ne besojmë dhe përkushtohemi për të siguruar shërbime mjekësore të cilësisë më të lartë që mund të arrihet, të saktë dhe të përballueshme"

Kujdes dhe Përkushtim

Kontroll Kardiak

Holter tensioni e dixhitalizuar

Aparature 24 orëshe për monitorimin e tensionit arterial. Nëpërmjet kësaj aparature sigurohet matja kronike e tensionit arterial sipas programimit që realizohet nga ana jonë me intervale të percaktuara në varësi të eksplorimit që kërkohet.
Kjo aparaturë siguron grafikun dixhital të gjithë matjeve të marra si edhe analizen statistikore të shprehur në përqindje të vlerave normale dhe jonormale gjatë gjithë 24 orëshit si edhe gjatë orëve të ditës dhe natës.
Ky egzaminim është shumë i dobishëm në rastin e tensionit të bluzave
të bardha apo tensionit të induktuar nga prania e ekipit mjeksor, tensionit të fshehte, tensionit me stad të papërcaktuar, tensionit të shfaqur në paciente me moshë të re, hipertonisë rezistente si dhe hipertonisë nokturne (të natës).

Elektrokardiogramë e dixhitalizuar

(Regjistrues 24 orësh i ritmit të zemrës).
Aparaturë e dixhitalizuar me 12 kanale e cila siguron regjistrimin
24 orësh të ritmit të zemrës si edhe skanimin e gjithë materialit të mbledhur duke krijuar mundësine e një filtrimi
të qartë të gjithë problemeve të kostatuara nga holteri.
Rekomandohet në ndjesinë e palpitacioneve, në vlersimin
e episodeve intermitente të aritmive, në vlerësimin e
gjëndjeve sinkopale apo të fiktit me origjinë kardiake, në
vlerësimin e çrregullimeve të përçimit, në vlerësimin e
pauzave në zemër, në vlerësimin e efikasitetit të mjekimit me
antiaritmike etj.

Eko kardiake 3-D

Eko kardiake 3-D e teknologjisë Philips e cila është e pajisur me arsenalin, patentë të këtij gjigandi lider në imazherinë kardiake.
Të gjitha opsionet e një eko-kardiake moderne janë përmbledhur në këtë aparature e cila në duart e eksperteve tanë të ekokardiografisë merr një vlerë të pazëvëndësueshme duke e bërë egzaminimin ekokardiografik një egzaminim për të cilin ne jemi vërtet krenarë për nivelin e lartë të saktësisë dhe nivelin e lartë të imlpementimit të metodave të reja të
imazherisë kardiake.
Nëpërmjet kësaj aparature mund të vlerësohen me një saktësi të pakrahasueshme strukturat anatomike si:

• Kavitetet apo dhomat e zemrës.
• Valvulat.
• Muret e zemrës,
• Endokardi dhe perikardi.

Mund të realizohen prerje 3-D të segmenteve të ndyshme të zemrës të cilët mund të rikonfigurohen në planin hapsinor duke i dhënë përgjigje shumë dyshimeve që mund të lindnin me një aparature të zakonshme.

Provë ushtrimore me tapet apo biçiklete

Klinika kardiologjike Austriake i disponon të dy format
e provës ushtrimore si formën me tapet ashtu edhe atë me
biçiklete duke ja lënë në dorë zgjedhjes së pacientit në varësi të
vështirërsisë individuale.
Të dy format e provës ushtrimore janë me teknologjinë
wireless duke krijuar më shumë pavarësi të pacientit nga
aparatura si edhe duke marrë sa me pak artefakte të cilat
janë vendimtare në marrjen e një egzaminimi sa më thjesht
të deshifrueshëm,duke shkuar kështu një hap më afër
diagnozës.

Holter Ritmi i Dixhitalizuar

(Regjistrues 24 orësh i ritmit të zemrës).

Aparaturë e dixhitalizuar me 12 kanale e cila siguron regjistrimin
24 orësh të ritmit të zemrës si dhe skanimin e gjithë materialit të mbledhur duke krijuar mundësinë e një filtrimi
të qartë të gjithë problemeve të kostatuara nga holteri. Rekomandohet në ndjesinë e palpitacioneve, në vlerësimin
e episodeve intermitente
të aritmive, në vlerësimin e gjëndjeve sinkopale apo të fiktit me origjine kardiake, në vlerësimin e çrregullimeve
të përçimit, në vlerësimin e pauzave në zemër, në vlerësimin e efikasitetit të mjekimit me antiaritmike etj.

Bëni një kontroll të plotë të shëndetit tuaj

Galeria Fotografike nga Klinika

Të Gjitha të drejtat të rezervuara. Krijuar nga www.webstore.al